Kada baudžiamajame procese gali dalyvauti nukentėjusįjį lydintis asmuo?

Baudžiamojo proceso kodeksas reglamentuoja nukentėjusiųjų lydėjimą, kurį gali teikti pagalbos centre dirbantis pagalbos aukoms specialistas ar kitas nukentėjusiojo pasirinktas asmuo. Tačiau nukentėjusįjį lydinčio asmens statusas kodekse plačiau nereglamentuojamas, o pagalbos aukoms specialistai išvis nėra minimi. 

Baudžiamojo proceso kodeksas nustato, kad kiekvienas nukentėjusysis turi teisę būti lydimas bet kurio pasirinkto asmens kol vyksta ikiteisminis tyrimas ir teisminis nagrinėjimas. Prieš pirmąją nukentėjusio asmens apklausą ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar teisėjas turi informuoti nukentėjusįjį apie jo teisę turėti lydintį asmenį. Lydintis asmuo gali dalyvauti nukentėjusiųjų apklausose, neviešuose teismo posėdžiuose ir kitose baudžiamojo proceso instancijose, kur ribojimas pašalinių asmenų dalyvavimas. Įstatymai nereikalauja oficialiai pripažinti lydinčiam asmeniui tokį jo procesinį statusą, tačiau ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar teisėjas gali uždrausti lydinčiam asmeniui dalyvauti procesiniuose veiksmuose, jei lydinčio asmens buvimas galėtų kelti pavojų nukentėjusiojo interesams byloje arba pačiai bylai.

Baudžiamojo proceso kodeksas taip pat reglamentuoja nukentėjusiųjų atstovų pagal įstatymą teises ir pareigas. Tokie asmenys yra įpareigoti rūpintis nukentėjusiaisiais, pavyzdžiui, tėvai, įtėviai, globėjai ir rūpintojai. Asmenys, kurie yra pilnamečiai ir veiksnūs gali turėti teisėtą atstovą, jei ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar teisėjas nusprendžia, kad egzistuoja tam tikros kliūtys (amžius, liga ir panašios), kurios trukdo visapusiškai įgyvendinti nukentėjusiojo teises. Atstovai pagal įstatymą turi lydėti nukentėjusiuosius kiekviename ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo žingsnyje. Šie atstovai turi tokias pat procesines teises ir pareigas kaip ir jų atstovaujamas asmuo (nukentėjusysis). Baudžiamojo proceso kodeksas numato, kad nukentėjusiųjų atstovai pagal įstatymą netampa baudžiamojo proceso dalyviais automatiškai. Ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras arba teismas turi leisti jiems dalyvauti baudžiamajame kodekse. Jei ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras arba teismas pripažįsta, kad atstovo pagal įstatymą dalyvavimas byloje gali pakenkti nukentėjusiojo interesams ar pakenkti bylos tyrimui, o nukentėjusysis yra nepilnametis arba neveiksnus, atstovu pagal įstatymą gali būti paskirtas bet kuris kitas asmuo.


Koordinatorius

Partneris