Pastaraisiais metais nusikaltimų aukos, jų teisės ir jų vaidmuo baudžiamajame procese reikalauja vis daugiau dėmesio. 2012 m. spalio 25 d. direktyva 2012/29/EU, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai (paprastai vadinama Nusikaltimų aukų direktyva) dabar yra tapusi nusikaltimų aukų teisių sisteminimo, konsolidavimo ir įtvirtinimo pagrindu. Viena iš Direktyvos įtvirtintų teisių (3 str. 3 ir 20 paragrafai) yra teisė, kad nusikaltimo auka baudžiamojo proceso metu lydėtų jo ar jos pasirinktas asmuo.

Projekto „WITH YOU: nukentėjusiųjų ir liudytojų palydėjimas teisingumo sistemoje“ pagrindinis uždavinys – apibrėžti ir plėtoti modelį, kuris parodytų kaip pagalbos aukoms specialistai gali užtikrinti tinkamą nukentėjusiųjų ir liudytojų palydėjimą baudžiamojo proceso metu. Modelį, kuris galėtų būti adaptuotas bet kurioje ES Valstybėje Narėje.

Ši svetainė sukurta kaip įrankis pagalbos aukoms specialistams, skirtas rasti informaciją kaip tinkamai palydėti nukentėjusiuosius ir liudytojus, kai jiems tenka dalyvauti teismo posėdžiuose ir  kituose procesiniuose veiksmuose, kaip tai daryti nuo pat pirmojo kontakto su nukentėjusiuoju iki kol priimamas galutinis sprendimas byloje. Svetainėje pateikiami patarimai kaip palydėti nukentėjusiuosius ir liudytojus, kai jie susiduria su baudžiamosios justicijos sistema, bei tai, kaip pagalbos aukoms specialistai gali padėti nukentėjusiesiems ir liudytojams efektyviai pasinaudoti jų teisėmis. Taip pat pateikiama informacija apie tai kaip geriau atsižvelgti į lydimų asmenų poreikius, kadangi tokia informacija padės pagalbos aukoms specialistams ugdyti sąmoningumą ir suasmeninti teikiamą pagalbą.

Visgi, apsilankymas svetainėje negali atstoti specialių mokymų pagalbos aukoms specialistams apie nukentėjusiųjų ir liudytojų palydėjimą, tokie mokymai yra būtini.

Daugiau informacijos apie baudžiamąjį procesą taip pat galite rasti puslapyje https://nplc.lt/pna/